منشور اخلاقی!

 

ارزش‌های آکادمی مبتنی بر  “انجام کار درست به روش صحیح” و “صداقت در کار” است.

ما در تمام کارهایی که انجام می‌دهیم به بالاترین استانداردهای رفتار اخلاقی متعهد هستیم.

ما از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهایی که در آنها کسب و کار می کنیم پیروی می‌کنیم.

ما فرهنگ “گفتگو و تعامل” را تشویق کرده و مسئولیت پاسخگویی برای رفتار خوب را تقویت می‌کنیم.

این اصول راهنمای ماندگار در برنامه استراتژیک آکادمی گنجانده شده است و همچنان جنبه مهمی از فرهنگ ما است.

این اصول در روابط ما با کارکنان و همچنین تعاملات شرکت با مشتریان، تامین کنندگان و سایر پیمانکاران به کار گرفته می شود.

آکادمی دارای برنامه آگاهی و انطباق با اخلاق کسب و کار است. برنامه انطباق شامل یک کد اخلاق و رفتار کسب و کار است و انتظار می رود که همه کارکنان به این کد پایبند باشند.

آکادمی دارای یک پست الکترونیک اخلاق است و ما از این طریق به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده می‌کنیم تا هرگونه تخلف یا شروط اخلاقی را مورد توجه قرار دهیم.

Facebook
Twitter
LinkedIn