گواهی مهندسی کالیبراسیون (CEC)

دوره گواهی مهندسی کالیبراسیون (CEC) برای هر کسی که از ابزارهای اندازه گیری استفاده می کند، متخصصین کالیبراسیون یا کسانی که مسئول حفظ کیفیت هستند، کاربرد دارد. آگاهی کامل از علم اندازه گیری کلید حفظ استانداردهای کیفیت ISO است. این دوره به منظور اطمینان از درک اصطلاحات و شیوه های کالیبراسیون در سراسر سازمان و به ویژه توسط افرادی که مسئول قرارداد خدمات کالیبراسیون هستند ، طراحی شده است. این دوره اصول اولیه تا موضوعات پیشرفته را پوشش می‌دهد. هر کس مسئول کیفیت و دقت اندازه گیری باشد باید الزامات ISO 17025  را برآورده کنید.

وجود مهندس کالیبراسیون دارای گواهینامه (CEC) برای بسیاری از صنایع حیاتی هست. زیرا آنها فرآیندهایی را ایجاد می‌کنند که ریسک‌های مرتبط با اندازه گیری (مانند شکل، تناسب و عملکرد)، الزامات نظارتی و استانداردسازی بین المللی را کاهش می‌دهد. CEC روش‌های آزمون و اندازه‌گیری دقیق را ایجاد می‌کند، انواع تجهیزات اندازه‌گیری و آزمون را نگهداری و تعمیر می‌کند و اطمینان می‌دهد که این دستگاه‌ها به درستی مطابق با استانداردهای تعیین‌شده مانند ISO/IEC 17025 و سایر استانداردهای خاص صنعت کالیبره شده‌اند.

چه مهارت‌ها و فنون جدیدی یاد خواهید گرفت؟

 • یادگیری فنون اندازه‌شناسی عمومی
 • شناخت استانداردهای اندازه گیری 
 • مدیریت سیستم اندازه گیری 
 • روش های کالیبراسیون
 • محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری
 • تبدیل واحدهای اندازه گیری
 • استانداردهای اندازه گیری
 • و …

برای اطلاعات بیشتر به بروشور دوره مراجعه کنید.

ویژگی های دوره:

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول
گذراندن دوره میباشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سواالت آموزشی)در قالب
تیکتینگ(، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو میباشد.

با دادن تکالیف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا
و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول پروژه واقعی و
کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و
به این ترتیب باالترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

بخشی از یادگیری در طول دوره به صورت کارگاهی ارائه می شود تا فراگیران ماشبه
یک محیط واقعی بتوانند یادگیری خود را اجرا نمایند.

آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون را به صورت حضوری/مجازی بازدید خواهید کرد.

یک آزمون نهایی مطابق با استاندارد ASQ در این دوره از شما به عمل خواهد آمد.

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط آکادمی به اسم شما
صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

سرفصل های دوره:

3-سیستم‌های کالیبراسیون

1-شیوه‌های صنعت

2-مقررات، دستورات و راهنمایی

 

1-جریان فرآیند

2- اطلاعات لجستیکی

3-نقش‌ها و مسئولیت‌ها

4-برنامه زمان‌بندی

4-عدم قطعیت اندازه گیری و ریاضی کاربردی

1-نماد علمی و مهندسی

2-تبدیل انگلیسی/متریک

3-نسبت‌ها

4-جداول ، نمودارها و نمودارها

5-گرد کردن، کوتاه کردن و ارقام قابل توجه

6-ترتیب عملیات ریاضی

7-معادلات جبری

8-تبدیل زاویه‌ای

 

 

5-سیستم‌ها و استانداردهای کیفیت

 1. اجزای سیستم

 2. فرایندهای استراتژیک و تاکتیکی

1-شناسایی عدم انطباق

2-ارزیابی تاثیر

1-خطرات و تجهیزات ایمنی

2-بهداشت و ایمنی شغلی

3-اداره آزمایشگاه

4-شرایط قبل و بعد از کالیبراسیون

1-استانداردها راهنماهای کیفیت

2-هیات‌های تایید صلاحیت

مدرسین دوره:

همکار علمی آکادمی و مدرس دوره

عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس دوره

دکتر جلال راعی

سوالات متداول

مدت زمان برگزاری این دوره چقدر است؟

 • این دوره شامل 30 ساعت محتوای آموزشی است و در مدت پنج هفته برگزار می شود.

این دوره به چه صورت برگزار می شود؟

 • این دوره به دو طریق حضوری و آنلاین برگزار می شود.

آیا بعد از گذراندن این دوره مدرک معتبر دریافت خواهم کرد؟

 • بله، شما بعد از گذراندن این دوره، گواهی معتبر از دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری و آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان به طور مشترک دریافت خواهید کرد.

شرایط دریافت گواهینامه چیست؟

 • شما بعد از گذراندن دوره و قبولی در آزمون و انجام تکالیف طی دوره می توانید مدرک خود را دریافت کنید.

بعد از گذراندن این دوره چه نصیبم خواهد شد؟

 • با گذراندن این دوره شما عنوان مهندس کالیبراسیون گواهی شده را از آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان دریافت می‌کنید. یعنی شما در این زمینه یک متخصص خواهید شد.

دوره شما چه ویژگی خاصی نسبت به دوره های مشابه دارد؟

 • شما بعد از گذراندن این دوره توانایی شرکت در آزمون انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) برای دریافت گواهینامه CCT را خواهید داشت.

شرایط مورد نیاز برای شرکت در این دوره چیست؟

 • بدیهی است شرکت کنندگان این دوره بایستی لااقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌ای فنی و مهندسی را دارا بوده و یا تجربه کاری (با ارائه مستندات) در محیط‌های صنعتی را داشته باشند.

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند؟

 • مدیران آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
 • کارشناسان آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
 • بازرسان کالا و خدمات
 • متخصصان اندازه گیری
 • مهندسان تضمین و کنترل کیفیت
 • مهندسان ارزیابی آزمایشگاه
 • مهندسان صحه‌گذاری
 • مهندسان سیستم
 • مهندسان آزمون
 • مشاوران کالیبراسیون و اندازه‌شناسی
 • مهندسان ایمنی
 • مهندسان آزمون کننده

دوره گواهی مهندسی کالیبراسیون

شما می توانید با شرکت در این دوره به صورت حضوری و آنلاین به یک مهندس کالیبراسیون حرفه ای تبدیل شوید

دوره مهندسی کالیبراسیون

حضوری
تومان پنج میلیون
 • کلاس حضوری
 • کارگاه حضوری
 • به مدت 5 روز (هر روز 8 ساعت)

دوره مهندسی کالیبراسیون

آنلاین
تومان چهار میلیون
 • کلاس آنلاین
 • کارگاه آنلاین
 • در 10 جلسه (هر جلسه 4 ساعت)

دیگر دوره های مهندسی کالیبراسیون

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات خدمات کالیبراسیون در سال 2016، پیش‌بینی می‌شود بازار جهانی خدمات کالیبراسیون تا سال 2022 به 7.4 میلیارد دلار برسد.

سفر یادگیری و تغییر را هم اکنون آغاز کنید.

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند؟

اطلاعات دوره گواهی مهندسی کالیبراسیون

مدت: 30 ساعت

قیمت دوره: 5 میلیون تومان (حضوری) 4 میلیون تومان (آنلاین)

نحوه برگزاری: حضوری و آنلاین