نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

بسیاری از سازمان‌ها در پیاده‌سازی RCM ناموفق بوده‌اند، زیرا نتوانستند داده‌ها را تحلیل کنند یا آن را به کار گیرند، برنامه‌ها و اهداف تعریف‌نشده‌ای داشتند، یا فاقد شایستگی و پشتیبانی سازمانی بودند.
RCM توسط متخصصان معتبر تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان و متخصصان آموزش معتبر طراحی شده است تا یک تجربه یادگیری پیشرفته و مرتبط ایجاد کند که بر کاربرد و عمل  تأکید دارد.
بر اساس دهه‌ها تجربه، متوجه شده‌ایم که سازمان‌هایی که ریسک تجاری و بهینه‌سازی برنامه را در نظر می‌گیرند، برنامه RCM موفق‌تری خواهند داشت. RCM به یادگیرندگان منابع و تمرین را برای ادغام موثر ریسک و بهینه سازی از طریق تجزیه و تحلیل FMEA و RCM، سلسله مراتب دارایی، اهمیت دارایی، برنامه های نگهداری تجهیزات و بهینه سازی PM می دهد.
• یک مورد را برای یک برنامه RCM تدارک کنید و رویکردهای مختلف اجرای RCM را بررسی کنید
• یک ریسک وقوع خرابی دارایی با استفاده از مد وقوع خرابی و تحلیل اثرات (FMEA) تحلیل کنید
• یک چارچوب اثبات شده را برای انتخاب و توجیه استراتژی های تعمیر و نگهداری اعمال کنید
• پیشرفت را اندازه گیری کنید و برنامه های عملی برای بهبود ایجاد کنید

مخاطبین دوره

افراد مسئول مدیریت چرخه عمر دارایی تجهیزات، از مفهوم تا از کار افتادن.
• مهندسین پروژه
• مهندسین قابلیت اطمینان
• مهندسین تعمیر و نگهداری
• مدیران تعمیر و نگهداری
• مدیران عملیات
• تکنسین های مهندسی

  •  

اطلاعات دوره:

قیمت: 5000000 ریال

توصیفات شرکت کنندگان VILT

شرکت کنندگان در اولین کلاس زنده و مجازی موسسه چرخه زندگی را بشنوید که تجربه خود را توصیف می کنند.

برای مشاهده کامل اینفوگرافیک ، روی تصویر کوچک کلیک کنید.