گواهی مهندسی قابلیت اطمینان

گواهینامه مهندسی قابلیت اطمینان، متخصصان را برای دستیابی به حداکثر نتایج در این کسب و کار استراتژیک آماده می کند.

این دوره تحت حمایت دانشگاه/انجمن‌های علمی برای افرادی طراحی شده است که مسئول بهبود قابلیت اطمینان دارایی های فیزیکی و ایجاد فرهنگ بهبود مستمر هستند.

مهندس قابلیت اطمینان (REC) اصول ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی را برای بهبود ایمنی، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری محصول/سیستم‌ها درک می‌کند. این مجموعه دانش و فناوری‌های کاربردی شامل موارد زیر است اما به این موارد محدود نمی‌شود:

 • بازنگری و کنترل طراحی، روش پیش‌بینی، برآورد و تحلیل مدهای وقوع خرابی و اثرات؛ برنامه‌ریزی، عملیات و تحلیل آزمون‌های قابلیت اطمینان و وقوع خرابی‌های میدانی، از جمله مدل‌سازی ریاضی. 
 • توانایی توسعه و مدیریت سیستم‌های اطلاعات قابل اطمینان برای تحلیل خرابی، طراحی و بهبود عملکرد و مدیریت برنامه قابلیت اطمینان در کل چرخه عمر محصول.
 • درک عوامل انسانی در قابلیت اطمینان.

سرفصل های دوره:

1-اصول قابلیت اطمینان

 1. مزایای مهندسی قابلیت اطمینان
 2. ارتباط بین ایمنی، کیفیت و قابلیت اطمینان
 3. مسئولیت‌های رهبری مهندس قابلیت اطمینان
 4. نقش و مسئولیت‌های مهندس قابلیت اطمینان در چرخه عمر محصول
 5. عملکرد قابلیت اطمینان در مهندسی
 6. اخلاق در مهندسی قابلیت اطمینان
 7. ارزیابی قابلیت اطمینان تامین‌‌کننده
 8. نظارت بر عملکرد
 1. اصطلاحات پایه قابلیت اطمینان
 2. محرک‌های الزامات و اهداف قابلیت اطمینان
 3. اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)
 4. تحلیل علل ریشه‌ای
 5. مراحل مهندسی چرخه عمر محصول
 6.  اقتصاد قابلیت نگهداری و آمادگی محصول
 7. هزینه قابلیت اطمینان ضعیف
 8. مثلث کیفیت
 9. روش شناسی شش سیگما
 10. مهندسی و ادغام سیستم‌ها

2- مدیریت ریسک

 1. فنون مدیریت ریسک
 2. انواع ریسک
 1. تحلیل درخت خطا (FTA)
 2. تحلیل مدهای وقوع خرابی و اثرات (FMEA)
 3. تحلیل وقوع خرابی خرابی مد مشترک
 4. تحلیل خطر
 5. ماتریس ریسک
 6. ایمنی سیستم
 7. کاهش

3- آمار و احتمال قابلیت اطمینان

 1. آمار پایه
 2. مفاهیم احتمال پایه
 3. توزیع‌های احتمالی
 4. توابع احتمالی
 5. طرح‌های نمونه‌برداری برای آمار و آزمون قابلیت اطمینان
 6. کنترل فرایند آماری (SPC) و مطالعات قابلیت فرایند (Cp، Cpk)
 7. بازه اطمینان و رواداری
 1. منابع و استفاده از داده‌های قابلیت اطمینان
 2. انواع داده
 3. روش‌های گردآوری داده‌ها
 4. خلاصه و گزارش داده‌ها
 5. روش‌های تحلیل وقوع خرابی
 6. سیستم گزارش وقوع خرابی، تحلیل و اقدام اصلاحی (FRACAS)

4- طرح‌ریزی، آزمون و مدل‌سازی قابلیت اطمینان

 1. راهبردهای آزمون قابلیت اطمینان
 2. عوامل محیطی و شرایط استفاده
 3. عواقب وقوع خرابی
 4. معیارهای وقوع خرابی
 5. محیط آزمون
 1. آزمون‌های عمر تسریع شده
 2. غربالگری تنش
 3. آزمون صلاحیت/ آزمون نمایشی
 4. آزمون تنزل (سایش به خرابی)
 5. آزمون نرم‌افزار
 1. بلوک نمودارها و مدل‌ها
 2. فیزیک وقوع خرابی و مکانیزم‌های وقوع خرابی
 3. مدل‌های وقوع خرابی
 4. روش‌های پیش بینی قابلیت اطمینان
 5. طراحی نمونه‌سازی اولیه

5- قابلیت اطمینان چرخه عمر

 1. طراحی فنون ارزیابی (تأیید و تصدیق)
 2. تحلیل تنش-استحکام
 3. طراحی آزمایشات (DOE)
 4. بهینه‌سازی قابلیت اطمینان
 5. عوامل انسانی
 6. طراحی برای X (DFX)
 7. طراحی برای قابلیت اطمینان (DfR)
 1. فنون انتخاب مواد و اجزا
 2. استانداردسازی قطعات و ساده‌سازی سیستم
 1. استراتژی های نگهداری
 2. تحلیل نگهداری پیشگیرانه (PM)
 3. تحلیل نگهداری اصلاحی

مدرسین دوره:

دکتر جلال راعی

عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس دوره

همکار علمی آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان

مهندس بستان دوست راد

سوالات متداول

مدت زمان برگزاری این دوره چقدر است؟

 • دوره گواهی مهندسی قابلیت اطمینان شامل 50 ساعت محتوای آموزشی است و در مدت شش هفته برگزار می شود.

این دوره به چه صورت برگزار می شود؟

 • این دوره به دو طریق حضوری و آنلاین برگزار می شود.

آیا بعد از گذراندن این دوره مدرک معتبر دریافت خواهم کرد؟

 • بله، شما بعد از گذراندن این دوره، گواهی معتبر از دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری و آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان به طور مشترک دریافت خواهید کرد.

شرایط دریافت گواهینامه چیست؟

 • شما بعد از گذراندن دوره و قبولی در آزمون و انجام تکالیف طی دوره می توانید مدرک خود را دریافت کنید.

بعد از گذراندن این دوره چه نصیبم خواهد شد؟

 • با گذراندن این دوره شما عنوان مهندس قابلیت اطمینان گواهی شده را از آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان دریافت می‌کنید. یعنی شما در این زمینه یک متخصص خواهید شد.

دوره شما چه ویژگی خاصی نسبت به دوره های مشابه دارد؟

 • شما بعد از گذراندن این دوره توانایی شرکت در آزمون انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) برای دریافت گواهینامه CRE را خواهید داشت.

شرایط مورد نیاز برای شرکت در این دوره چیست؟

 • بدیهی است شرکت کنندگان این دوره بایستی لااقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌ای فنی و مهندسی را دارا بوده و یا تجربه کاری (با ارائه مستندات) در محیط‌های صنعتی را داشته باشند.

شرکت کنندگان در دوره چه قابلیت هایی کسب می کنند؟

 • یک برنامه مهندسی قابلیت اطمینان استراتژیک بسازند و آن را حفظ کنند
 • استراتژی های کنترلی را آماده کنند تا ریسک را کاهش داده و استفاده از دارایی را بهبود بخشند
 • استراتژی های پیش بینی را تعیین نموده و یک برنامه نگهداری پیشگیرانه موثر بسازند
 • یک برنامه تحلیل علت ریشه‌ای ایجاد کنند که به کاهش زمان خرابی منجر و موجب افزایش تولید و فرهنگ بهبود مستمر شود
 • کاربرد یادگیری را در عمل نشان دهند
 • از عنوان REC در کنار نام خود استفاده کنند

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند؟

 • مهندسان طراحی و تکوین محصول
 • مهندسان قابلیت اطمینان
 • مهندسان تعمیر و نگهداری
 • مهندسان تضمین و کنترل کیفیت
 • مهندسان ارزیابی ریسک کالا
 • تحلیلگران ریسک و قابلیت اطمینان
 • مهندسان صحه‌گذاری
 • مهندسان ایمنی
 • مهندسان سیستم
 • مهندسان آزمون
 • مدیران سیستم
 • تحلیلگران آماری

دوره گواهی مهندسی قابلیت اطمینان

شما می توانید با پرداخت 6,000,000 تومان به یک مهندس قابلیت اطمینان حرفه ای تبدیل شوید

صنایع کشور تشنه قابلیت شما هستند، اگر خود را باور دارید، سفر یادگیری و تغییر را هم اکنون آغاز کنید.

گواهینامه مهندسی قابلیت اطمینان، متخصصان قابلیت اطمینان را برای دستیابی به حداکثر نتایج در این کسب و کار استراتژیک آماده می کند.

این برنامه تحت حمایت دانشگاه/انجمن‌های علمی برای افرادی طراحی شده است که مسئول بهبود قابلیت اطمینان دارایی های فیزیکی و ایجاد فرهنگ بهبود مستمر هستند. این دوره شرکت کنندگان را برای موارد زیر آماده می‌کند:

 • یک برنامه مهندسی قابلیت اطمینان استراتژیک بسازند و آن را حفظ کنند
 • استراتژی های کنترلی را آماده کنند تا ریسک را کاهش داده و استفاده از دارایی را بهبود بخشند
 • استراتژی های پیش بینی را تعیین نموده و یک برنامه نگهداری پیشگیرانه موثر بسازند
 • یک برنامه تحلیل علت ریشه‌ای ایجاد کنند که به کاهش زمان خرابی منجر و موجب افزایش تولید و فرهنگ بهبود مستمر شود
 • کاربرد یادگیری را در عمل نشان دهند
 • از عنوان REC در کنار نام خود استفاده کنند

اکنون سه روش برای دریافت گواهینامه مهندسی قابلیت اطمینان وجود دارد! قالبی را انتخاب کنید که برای برنامه و سبک یادگیری شما مناسب باشد.

برای بدست آوردن گواهینامه مهندسی قابلیت اطمینان، داوطلبان باید یک مسیر را انتخاب کنند، سرفصل‌های لازم دوره را گذرانده و روی یک مورد (محصول/سیستم) کار انجام دهند.

پس از اتمام برنامه، شما از آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان و یکی از شرکای ما دانشگاه/انجمن‌های علمی، گواهینامه مهندسی قابلیت اطمینان خود را دریافت خواهید کرد.

اطلاعات دوره گواهی مهندسی قابلیت اطمینان

قیمت دوره: 6 میلیون تومان (حضوری) 5 میلیون تومان (آنلاین)

مهندس قابلیت اطمینان

شرکت کنندگان در اولین کلاس زنده و مجازی آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان را بشنوید که تجربه خود را توصیف می کنند.

برای مشاهده کامل اینفوگرافیک ، روی تصویر کوچک کلیک کنید.

15 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

 • سلام. آقای دکتر خواهش میکنم پیام بنده در لینکدین را ملاحظه بفرمائید.

  • با سلام
   پیامی دریافت نشده،لطفا پیام خود را ایمیل کنید.

 • جناب آقای دکتر راعی
  تشکر بابت سایت خوب،و مثال های قابلیت اطمینان.

 • سلام،عرض ادب و خسته نباشید،مثالهای خوبی برای جمع بندی و مرور درسها بودن.

 • باسلام
  بسیار عالی بود
  باتشکر از زحمات شما
  🙏🌹

 • با عرض سلام و خسته نباشید بسیار ممنون بابت مثال های بسیار خوبتون .

 • سلام.روزبخیر.
  ممنون که مثالها در سایت قرار دادین.برای جمع بندی و مرور مطالب خیلی خوب بود.

 • درود فراوان استاد گرانی مثال ها عالی و کاربردی بودن ممنون

 • مثال های مهم و عالی بودند ممنون از شما

دیدگاهتان را بنویسید