آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان

برای بیش از 10 سال است که ما در این رشته فعالیت داریم. دستاورد این دهه بیشتر به کسب دانش، آموزش و ترویج در دانشگاه ها و  مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و استانداردهای ملی این حوزه بوده است.  حال در نظر داریم این رشته را دل صنایع کشور گسترش دهیم.

مأموریت آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان این است که مردم و سازمان ها را قادر به دستیابی به توانایی های کامل خود کند.

به عنوان یک سازمان خدمات حرفه ای ، مأموریت ما بر روی افراد و سازمانهای مشتریان متمرکز است. این باور اساسی شرکت ما است که در کمک به مشتریان خود صنعت را هدایت نخواهیم کرد، مگر اینکه در کمک به افراد و تیم های خود در رسیدن به پتانسیل کامل خود سرآمد باشیم.

ماموریت REA به تعامل عاطفی کارمندان و مشتریان ما بستگی دارد. دلیل این امر به طور خلاصه توسط سازمان گالوپ خلاصه شده است:

مردم اول احساساتی هستند و دوم عقلانی. به همین دلیل ، کارکنان و مشتریان باید از نظر عاطفی درگیر شوند تا سازمان بتواند به تمام پتانسیل خود برسد.

کلمه سازمان در این نقل قول شامل  مشتریان  و همچنین شرکت ها، کارخانجات و افرادی است که در داخل سازمان ها کار می کنند و یا در صدد کاریابی هستند. REA عمدتاً موفقیت خود را از نظر فنی یا مالی تعریف نمی کند ، گرچه اینها شاخص های مهم  هستند. درعوض ما تلاش می کنیم موفقیت را از نظر بهبود زندگی بسنجیم – افراد و سازمان ها به تمام توانایی های خود برسند.

چشم انداز آکادمی مهنسی قابلیت اطمینان ایجاد یک فضای کاری است که کارکنان در آن به طور شخصی و حرفه ای توسعه می یابند و کارکنان از آن لذت می برند ، با ارائه خدمات ارزشمند مشتری مدافع، توسعه می دهند و برای شرکت سود ایجاد می کنند.

فرهنگ سازمانی ما رشد شخصی و شغلی را تشویق می کند زیرا موفقیت REA به استعداد، حرفه ای بودن و تعهد کارکنان آن بستگی دارد. REA یک سازمان مبتنی بر نقاط قوت است که متمرکز بر تبدیل استعدادهای فردی به نقاط قوت و سپس تبدیل نقاط قوت فردی به عملکرد سازمانی است که از موفقیت مشتریان ما پشتیبانی می کند.

برای اطلاعات بیشتر

02166685043 info@reliability-risk.com