چشم انداز، ماموریت و استراتژی

چشم انداز

چشم انداز

به ثمر نشستن تلاش‌های مهندسی برای داشتن دنیایی بهتر و امن‌تر

ماموریت

ماموریت

الهام بخشی، آگاه‌سازی و تأثیرگذاری بر جامعه مهندسی؛ پشتیبانی از نوآوری در فناوری برای پاسخگویی به نیازهای جامعه.

چارچوب استراتژیک

چارچوب استراتژیک

ما به عنوان یک نهاد حرفه‌ای، نیاز به همکاری نزدیک با ذی نفعان برای تحقق چشم انداز و مأموریت خود داریم.

چارچوب استراتژیک ما شناسایی گروه‌هایی است تا از آنها پشتیبانی کرده و از نزدیک با آنها کار کنیم (متخصصین، صنعت ، دانشگاه و جامعه).

چشم انداز و مأموریت ما در قلب فعالیت‌های ما قرار دارد. ما در زمینه نیازهای مهندسان و تکنولوژیست‌ها، برای سازمانی که آنها در آن کار می‌کنند و در سطح گسترده‌تر جامعه، به آنها خدمت ارائه می‌کنیم. این تمرکز، تضمین می کند که ما در تحقق چشم انداز و مأموریت خود مرتبط و موثر عمل می‌کنیم. 

عناصر دیگری نیز وجود دارند که در استراتژی نقش دارند (به عنوان مثال دیجیتال و تعالی). آنها ارزش‌های سازمانی ما هستند و ما آنها را “استراتژی‌های توانمندساز” می‌نامیم، که به ما در تحقق اهداف، چشم انداز و مأموریت کمک می‌کنند.

استراتژی

  • پشتیبانی برای تعالی و حرفه ای بودن در مهندسی و فناوری با همکاری متخصصان
  • مشارکت در صنعت برای پشتیبانی از کیفیت، کارایی و نوآوری در مهندسی و فناوری
  • کمک به جامعه دانشگاهی برای ایجاد نوآوری و بینش در مهندسی و فناوری برای حل چالش‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی  
  • ارتقاء سهم مهندسی و فناوری برای ایجاد تغییر واقعی در جامعه