پادکست های آکادمی

1400/8/27

علم اندازه‌گیری پایه همه علوم است. در استاندارد ملی 4723 اندازه گیری را این گونه تعریف کرده است: فرایند تعیین یک یا چند مقدار کمیت که به طور تجربی و مستدل بتوان آن را به کمیت نسبت داد.

 کالیبراسیون روشی است که درستی و دقت کمیت‌های اندازه گیری از طریق آن از استانداردهای بین المللی به استانداردها و تجهیزات داخل کارخانه انتقال پیدا می‌کند. این اساسی ترین و مهمترین نقش کالیبراسیون در صنعت است.

در این اپیزود و اپیزودهای بعدی از پادکست آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان به اتفاق جناب آقای مهندس قربان اشرفی، متخصص باسابقه کالیبراسیون و سرممیز استاندارد 17025، به نقش اندازه گیری و کالیبراسیون در صنعت خواهیم پرداخت.

  •  

1400/05/22

یک سیستم نگهداری هوشمند سیستمی است که از تحلیل داده‌ها و ابزارهای پشتیبانی تصمیم گیری برای پیش بینی و جلوگیری از خرابی احتمالی ماشین آلات استفاده می‌کند. پیشرفت‌های اخیر در فناوری اطلاعات، رایانه‌ها و الکترونیک، طراحی و پیاده سازی چنین سیستم هایی را تسهیل کرده است.
در این پادکست که جلسه فنی شرکت سنجش های صنعتی خودکار سنج توازن می‌باشد با آقای مهندس مهدی ذره کارشناس استاندارد و مدیرعامل شرکت در مورد نگهداری مبتنی بر وب (الکترونیک) e-maintenance در حوزه توزین و اندازه‌گیری دستگاه‌های وزن گفتگو شد.
این ایده برای دستگاه‌های تولیدی شرکت پیاده سازی گردید و از طریق وب سایت شرکت وضعیت دستگاه‌ها در هر مکان به لحاظ نگهداری پایش می‌شد. این ایده نوآورانه در نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران مهرماه 1390 به عنوان طرح برتر انتخاب گردید و لوح تقدیر داده شد.