مهندس قابلیت اطمینان (CRE) اصول ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی را برای بهبود ایمنی، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری محصول/سیستم‌ها درک می‌کند. این مجموعه دانش و فناوری‌های کاربردی شامل موارد زیر است اما به این موارد محدود نمی‌شود:

  • بازنگری و کنترل طراحی، روش پیش‌بینی، برآورد و تحلیل مدهای وقوع خرابی و اثرات؛ برنامه‌ریزی، عملیات و تحلیل آزمون‌های قابلیت اطمینان و وقوع خرابی‌های میدانی، از جمله مدل‌سازی ریاضی.
  • توانایی توسعه و مدیریت سیستم‌های اطلاعات قابل اطمینان برای تحلیل خرابی، طراحی و بهبود عملکرد و مدیریت برنامه قابلیت اطمینان در کل چرخه عمر محصول.
  • درک عوامل انسانی در قابلیت اطمینان.

1- اصول قابلیت اطمینان

1-مزایای مهندسی قابلیت اطمینان

2-ارتباط بین ایمنی، کیفیت و قابلیت اطمینان

3-مسئولیت‌های رهبری مهندس قابلیت اطمینان

4-نقش و مسئولیت‌های مهندس قابلیت اطمینان در چرخه عمر محصول

5-عملکرد قابلیت اطمینان در مهندسی

6-اخلاق در مهندسی قابلیت اطمینان

7-ارزیابی قابلیت اطمینان تامین‌‌کننده

8-نظارت بر عملکرد

1- اصطلاحات پایه قابلیت اطمینان

2-محرک‌های الزامات و اهداف قابلیت اطمینان

3-اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)

4-تحلیل علل ریشه‌ای

5-مراحل مهندسی چرخه عمر محصول

6- اقتصاد قابلیت نگهداری و آمادگی محصول

7-هزینه قابلیت اطمینان ضعیف

8-مثلث کیفیت

9- روش شناسی شش سیگما

10- مهندسی و ادغام سیستم‌ها

2- مدیریت ریسک

1- فنون مدیریت ریسک

2- انواع ریسک

1-تحلیل درخت خطا (FTA)

2- تحلیل مدهای وقوع خرابی و اثرات (FMEA)

3-تحلیل وقوع خرابی خرابی مد مشترک

4-تحلیل خطر

5- ماتریس ریسک

6- ایمنی سیستم

3- آمار و احتمال قابلیت اطمینان

1- آمار پایه

2-مفاهیم احتمال پایه

3-توزیع‌های احتمالی

4-توابع احتمالی

5-طرح‌های نمونه‌برداری برای آمار و آزمون قابلیت اطمینان

6-کنترل فرایند آماری (SPC) و مطالعات قابلیت فرایند (Cp، Cpk)

7-بازه اطمینان و رواداری

1-منابع و استفاده از داده‌های قابلیت اطمینان

2-انواع داده

3-روش‌های گردآوری داده‌ها

4-خلاصه و گزارش داده‌ها

5-روش‌های تحلیل وقوع خرابی

6- سیستم گزارش وقوع خرابی، تحلیل و اقدام اصلاحی (FRACAS)

4-طرح‌ریزی، آزمون و مدل‌سازی قابلیت اطمینان

1- راهبردهای آزمون قابلیت اطمینان

2-عوامل محیطی و شرایط استفاده

3-عواقب وقوع خرابی

4-معیارهای وقوع خرابی

5-محیط آزمون

1-آزمون‌های عمر تسریع شده

2- غربالگری تنش

3-آزمون صلاحیت/ آزمون نمایشی

4-آزمون تنزل (سایش به خرابی)

5-آزمون نرم‌افزار

1- بلوک نمودارها و مدل‌ها

2-فیزیک وقوع خرابی و مکانیزم‌های وقوع خرابی

3- مدل‌های وقوع خرابی

4- روش‌های پیش بینی قابلیت اطمینان

5-طراحی نمونه‌سازی اولیه

5-قابلیت اطمینان چرخه عمر

1- فنون مدیریت ریسک

2- انواع ریسک

1- طراحی فنون ارزیابی (تأیید و تأیید)

2-تحلیل تنش-استحکام

3-طراحی آزمایشات (DOE)

4-بهینه‌سازی قابلیت اطمینان

5-عوامل انسانی

6-طراحی برای X (DFX)

7-طراحی برای قابلیت اطمینان (DfR)

1-استراتژی های نگهداری

2-تحلیل نگهداری پیشگیرانه (PM)

3-تحلیل نگهداری اصلاحی

مخاطبین دوره:

مهندسان طراحی و تکوین محصول

مهندسان قابلیت اطمینان

مهندسان تعمیر و نگهداری

مهندسان تضمین و کنترل کیفیت

مهندسان ارزیابی ریسک کالا

تحلیلگران ریسک و قابلیت اطمینان

مهندسان صحه‌گذاری

مهندسان ایمنی

مهندسان سیستم

مهندسان آزمون

مدیران سیستم

تحلیلگران آماری

گواهینامه:

 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

انجمن هوافضای ایران

آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان

شرایط دریافت گواهینامه:

قبولی در آزمون و انجام تکالیف دوره

ویژگی خاص این دوره:

در صورت طی این دوره، فارغ التحصیلان می‌توانند در آزمون انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) برای دریافت گواهینامه CRE اقدام کنند.

دوره گواهی مهندس قابلیت اطمینان

شما نیز می توانید فقط با پرداخت فقط 8 میلیون تومان به یک مهندس قابلیت اطمینان حرفه ای تبدیل شوید!

دیگر دوره های ارائه شده توسط دکتر"جلال راعی"

گواهی مهندسی کالیبراسیون (CEC)

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
44
3,000,000 تومان

تحلیل درخت خرابی (FTA)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
16
2,500,000 تومان
100%
تخفیف

The MSG-3 (Maintenance Steering Group-3)

بدون امتیاز 0 رای
59000 – رایگان!
186
59000 – رایگان!