سوالات متداول

 

آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان مشاوره، راه‌حل‌های مهندسی، فناوری‌های کاربردی و راه‌حل‌های آموزشی را ارائه می‌دهد که نتایج ماندگاری را برای صنایع خصوصی، نهادهای دولتی، سازمان های دولتی و نیروی مسلح به دنبال خواهد د اشت. این آکادمی با داشتن کارکنانی متخصص از صنایع مختلف، فرآیندهای منحصر به فرد و اثبات شده و دوره‌های آموزشی جامع، راه‌حل‌های مهندسی، مدیریت دارایی، مهندسی قابلیت اطمینان، نگهداری را با کمک فناوری اطلاعات ارائه می‌کند.

ماموریت آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان این است که افراد و سازمان‌ها را قادر سازد تا از پتانسیل کامل خود استفاده کنند. ماموریت ما به عنوان یک شرکت خدمات حرفه‌ای بر افراد و سازمان‌های مشتریان متمرکز است. بنابراین ماموریت ما الهام بخشی، آگاه‌سازی و تأثیرگذاری بر جامعه مهندسی؛ پشتیبانی از نوآوری در فناوری برای پاسخگویی به نیازهای جامعه است.

آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان به بازارهای مختلف از کارخانجات و شرکت‌های خصوصی، نهادهای عمومی و دولتی، صنایع تولیدی، نیروهای مسلح و حتی اشخاص خدمات ارائه می‌کند. بنگاه‌ها و صنایعی که شمول فعالیت می‌باشند: صنعت هوانوردی و هوایی، صنعت فضایی، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت هسته‌ای، صنعت خودرویی، صنعت معادن و فلزات، صنعت برق و الکترونیک، نرم افزار و سایر صنایع تولیدی.

اصطلاح مهندسی قابلیت اطمینان به تصمیم گیری اشاره دارد که مفهوم توسعه پایدار سیستم‌ها و فرایندهای تجاری را به عنوان بخشی از بهبود مستمر در بر می‌گیرد. مهندسی قابلیت اطمینان عواقب ایمنی انسان و تجهیز، زیست محیطی، بهره برداری، اقتصادی و فنی محصولات، خدمات یا روش‌های فرآوری را در کل چرخه عمر تحلیل می‌کند.

مهندسی قابلیت اطمینان این توانایی را دارد که:

• ریسک ها را شناسایی و تعیین کند.
• اهمیت مسائل متمایز چرخه عمر را مشخص کند.
• فرآیندهای کاری پایدار و ابتکاری را توسعه دهد.
• مزیت های رقابتی ایجاد کند.
• در نوآوری زیست محیطی و کاهش عواقب زیست محیطی مشارکت کند.

از دیگر مزایای مهندسی قابلیت اطمینان می‌توان به افزایش عمر دارایی‌ها، کاهش اثرات زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در هزینه اشاره کرد.

مهندسی قابلیت اطمینان این توانایی را دارد که:

• ریسک ها را شناسایی و تعیین کند.
• اهمیت مسائل متمایز چرخه عمر را مشخص کند.
• فرآیندهای کاری پایدار و ابتکاری را توسعه دهد.
• مزیت های رقابتی ایجاد کند.
• در نوآوری زیست محیطی و کاهش عواقب زیست محیطی مشارکت کند.

از دیگر مزایای مهندسی قابلیت اطمینان می‌توان به افزایش عمر دارایی‌ها، کاهش اثرات زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در هزینه اشاره کرد.