آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان؛ سفر یادگیری و تغییر

  رویکرد جامع آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان این است که مشتریان را قادر سازد تا به موقعیت‌های رهبری در کسب و کار خود دست یابند. از نقاط قوت خود برای رشد فرصت‌های فرارو استفاده کنند و در سطوح عملکرد برتر عمل کنند.

پیشینه آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان

پیشینه آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان به شرکت مهندسی قابلیت اعتماد توازن برمی‌گردد که در سال 1387 تاسیس شد. این شرکت برای چند سال دبیرخانه کمیته فنی متناظر 56 (IEC/TC56) بود. از جمله فعالیت‌های انجام شده در زمینه توسعه و ترویج مهندسی قابلیت اطمینان، تدوین بیش از 60 استاندارد ملی می‌باشد.

در حال حاضر آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان در مرکز رشد دانشگاه علوم و فنون هوایی مستقر است. کلیه دوره‌های آن با همکاری دانشگاه صورت می پذیرد.  آکادمی در نظر دارد این حرکت را با رویکرد نوین در سه حوزه آموزش، مشاوره و راه‌حل‌های مهندسی و اجرای پروژه برای کلیه صنایع اعم از خصوصی، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی خدمات دانش بنیان خود را عرضه کند.

بنگاه‌ها و صنایعی که شمول فعالیت می‌باشند عبارتند از:

تعالی آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان کمک به شرکت‌های بزرگ و دارای دارایی‌های زیاد است تا عملکرد عملیاتی را بهبود بخشند. بهبود بهره‌وری دارایی‌ها مستلزم درک درست از عملکرد سیستم‌های فعلی شما، توسعه فرایندها و قابلیت‌ها برای رفع شکاف‌های عملکردی و ایجاد فرهنگی است که از پیشرفت مستمر پشتیبانی می‌کند.

ما مهارت گوش دادن دقیق به چالش‌های مشتریان را با استفاده از تحلیل مهندسی برای مشخص کردن مشکلات واقعی را در خود ایجاد کردیم. دیدگاه ما این است که راه حل‌های تکنیکی به تنهایی ممکن است پایدار نباشند، بنابراین از اصول مدیریت تغییر مناسب برای ایجاد راه حل‌های ماندگار استفاده می‌کنیم.

چالش‌های جدید ما را به وجد می‌آورد. اگر خواهان کار با آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان هستید، توصیه می‌کنیم همین امروز با ما تماس بگیرید. ما آماده هستیم تا با دقت به شما گوش دهیم و به شما در رسیدن به اهداف‌تان کمک کنیم