با ما همکار شوید

ما به دنبال سرمایه‌های انسانی هستیم که می‌خواهند در جامعه تأثیرگذار باشند.
و این برگرفته از تعریف جدید یونسکو از باسواد بودن است.

موفقیت آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان به افراد درخشان آن بستگی دارد که به دیگران کمک می کنند یادگیری و تغییر را براساس روش‌های اثبات شده و خدمات مبتنی به فناوری فرا گیرند.
ما یک تیم مجازی از راه دور و در حال گسترش هستیم. این تیم به فرهنگ سازمانی کمک می‌کند و متعهد به تغییر شیوه‌های مدیریت نوین برای ساختن یک مکان واقعا عالی برای کار است.
برای کسب اطلاعات بیشتر، دهانه‌های فعلی ما را بررسی کنید.