استانداردهای مهندسی قابلیت اطمینان

به دلیل اهمیت روزافزون، مهندسی قابلیت اطمینان در صنایع مختلف این رشته مهندسی توسط بسیاری از استانداردها پوشش داده شده است.  استانداردهای مهندسی قابلیت اطمینان حاصل همکاری بسیاری از کارشناسان از کشورهای مختلف است و در سطح جهانی به سطح بالای کیفیت، قابلیت اطمینان و حتی ایمنی محصولات و خدمات و کاهش خرابی‌ها و حوادث کمک می‌کند. این استانداردها همچنین اختلافات حقوقی مربوط به جبران خسارات مختلف را تسهیل می‌کنند. در برخی موارد، استفاده از استانداردها اجباری است، اما گاهی اوقات توافق بین تامین کننده و مشتری است. با این حال، رقابت در میان بسیاری از تولید کنندگان منجر به تاکید زیاد بر کیفیت و قابلیت اطمینان می‌شود، به طوری که استفاده از استانداردهای مربوطه به تدریج تبدیل به یک هنجار می‌شود. اگرچه تا حدودی استانداردها محافظه‌کارانه هستند اما قوانین و ارزش‌های ایمن را ارائه می‌کنند، به طوری که آنها نیز هر از چند گاهی با توجه به اطلاعات یا روش‌های جدید به روز رسانی می‌شوند.

سازمان ها و نهادهای زیادی برای استانداردسازی در سراسر جهان وجود دارد. نام بسیاری از آنها را می‌توانید به عنوان مثال، در وب سایت (http://global.ihs.com) پیدا کنید. در این بخش برای سهولت در دسترسی به استانداردهای مهندسی قابلیت اطمینان، بسیاری از استانداردهای ملی، بین المللی و نظامی معرفی شده و می‌توانید استانداردهای ملی و نظامی را به طور رایگان دانلود کنید. استانداردهای ملی، تدوین و ترجمه شده استانداردهای بین‌المللی IEC/TC56 هستند.

کتابخانه دیجیتال

  • کتاب ها
  • مقالات
  • پادکست
  • ارائه ها
  • ویدئو
  • خبرنامه الکترونیکی