چشم انداز

به ثمر نشستن تلاش‌های مهندسی برای داشتن دنیایی بهتر و امن‌تر

مأموریت

الهام بخشی، آگاه‌سازی و تأثیرگذاری بر جامعه مهندسی؛ پشتیبانی از نوآوری در فناوری برای پاسخگویی به نیازهای جامعه.

چارچوب استراتژیک

به ثمر نشستن تلاش‌های مهندسی برای داشتن دنیایی بهتر و امن‌تر.

ما به عنوان یک نهاد حرفه‌ای، نیاز به همکاری نزدیک با ذی نفعان برای تحقق چشم انداز و مأموریت خود داریم.

چارچوب استراتژیک ما شناسایی گروه‌هایی است تا از آنها پشتیبانی کرده و از نزدیک با آنها کار کنیم (متخصصین، صنعت ، دانشگاه و جامعه).

چشم انداز و مأموریت ما در قلب فعالیت‌های ما قرار دارد. ما در زمینه نیازهای مهندسان و تکنولوژیست‌ها، برای سازمانی که آنها در آن کار می‌کنند و در سطح گسترده‌تر جامعه، به آنها خدمت ارائه می‌کنیم. این تمرکز، تضمین می کند که ما در تحقق چشم انداز و مأموریت خود مرتبط و موثر عمل می‌کنیم.

عناصر دیگری نیز وجود دارند که در استراتژی نقش دارند (به عنوان مثال دیجیتال و تعالی). آنها ارزش‌های سازمانی ما هستند و ما آنها را “استراتژی‌های توانمندساز” می‌نامیم، که به ما در تحقق اهداف، چشم انداز و مأموریت کمک می‌کنند

استراتژی

  • پشتیبانی برای تعالی و حرفه ای بودن در مهندسی و فناوری با همکاری متخصصان
  • مشارکت در صنعت برای پشتیبانی از کیفیت، کارایی و نوآوری در مهندسی و فناوری
  • کمک به جامعه دانشگاهی برای ایجاد نوآوری و بینش در مهندسی و فناوری برای حل چالش‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی
  • ارتقاء سهم مهندسی و فناوری برای ایجاد تغییر واقعی در جامعه